Поземлен имот в Банкя с план за засторяване и регулация!


Цена: 2 000 000 EUR

Кат. номер: 0139

  • Поземлен имот - 24 104 кв.м.
  • София, Банкя
  • Цената е без ДДС

I) Поземлен имот с планоснимачен № 1008 (хиляда и осем), попадащ в кадастрални листове А-3 (три) -10 (десет)- В и кадастрален идентиикатор № 02659.2246.82, съгласно скица на имота от цифровия кадастър на Столичнаобщина, административен район: Банкя, планоснимачен район: гр. Банкя – кв. „Михайлово” (III – 92), с графично изчислена площ по скица от 24 108 (двадесет и четири хиляди, сто и осем) кв.м. и с площ по документи за собственостот 24 104 (двадесет и четири хиляди, сто и четири) кв.м.

II) Статут: Имотът е с план за застрояване и план за регулация съобразен и съгласуван с изработвания в момента цялостен план за квартал „Костино Равнище“ гр. Банкя. На база на плана има валидно издадена Виза за проектиране.

Имотът не е изваден от земеделски фонд, с цел да не се облага с ТБО и ДНИ.

До имота има достъп по полски и земеделски пътища, по които също така е съгласувано трасе за инженерна инфрастуктура- ВиК, съгласно приложено указателно писмо от НАГ.
За имота има предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа и изготвен проект за трафопост, който ще бъде предаден на Купувача на хартиен носител.
Допълнително са правени заснемане на растителността, геоложки доклад и геодезическо заснемане.
Всички документи, съгласувания, идейни и технически разработки за имота, с които разполага собственика ще бъдат предадени на новия собственик.

III) Проект с ВИЗА за Строителство на еднофамилни и двуфамилни къщи в ПИ с идент. по KKKP № 02659.2246.82 (ПИ №008082 пo KBC, 3eмлище гр. Банкя), местност „Костино равнище", район „Банкя".

а) Параметри на застрояване:

  • Плътност: 29 %инт: 0,8
  • НКК: 10м.

б) Постижими параметри

  • ЗП: 6 945 м2
  • РЗП: 19 166 м2

Идейния проект включва 77 броя къщи от два типа:

ТИП А – 39 редови къщи от по 150м2;
ТИП Б – 38 самостоятелни къщи от по 190 м2 (в тази квадратура не е включено подпокривното пространство, което допълнително ще завиши продаваемото РЗП).
Всяка къща от тип Б ще разполага със самостоятелен двор (квадратура по преценка на инвеститора)

III) Инфраструктура - Има съгласувани трасета и предварителни договори за:
А) ЧЕЗ - Становище от ЧЕЗ за условията на временно електрозахранване и договор за присъединяване, Предварителен договор с указани мощности и проект за изграждане на трафопост;
Б) Софийска Вода -указателно писмо и договор със СО
В) Овергаз – схема на настоящата мрежа.

IV) Приложени документи:

1. Нотариален Акт – ще бъде предоставен при желание в последващи срещи;
2. Скица № 15-218614-01.07.2014, презаверена;
3. Комбинирана скица Вода и Канал;
4. Писмо от НАГ (15.12.2014) с указания за външни връзки - ЧАСТ Водоснабдяване и ЧАСТ Канализация;
5. Договор №СО15РД-60-98/03.12.15 за поръчка със СО за изграждане на водопровод и канал с указания;
6. Предварителен Договор с ЧЕЗ Разпределение №1201603347/04.11.2014;
7. Становище за условията на присъединяване към Електрическата мрежа от 04.11.2014. Предоставена мощеност 15 kW;
8. Виза, съгласувана с ЧЕЗ от 18.12.2015г.;
9. Виза за проучване и проектиране 09.06.2015;
10. Идеен Проект и Мастър План;
11. Геология;
12. Геодезия.

V) Придобиване на недвижимия имот:
Предмет на сделката може да бъде както недвижимият имот, така и придобиване акциите на дружеството- собственик.

Вариант 1: Покупка на Дружеството, при което не се дължи ДДС
Вариант 2: Покупка на недвижимият имот, в който случай се начислява ДДС.

Дружеството е с регистриран капитал 4 690 200 лева.
Единствен актив на дружеството е Поземленият имот.

Ангажимент на Собственика към Купувача при евентуална продажба на недвижимия имот/дружеството:
1. Собственика може да се ангажира с изваждане на земята от земеделски фонд, за сметка на Продавача.
2. При желание, Купувача може сам да извади имота от земеделски фонд, като в този случай, продажната цена ще бъде намалена със стойността на разхода по процедурата.

 

Можете да направите резервация на имот, който сте харесали с депозит от € 2000, който може да платите в брой или по банков път. Депозита е валиден 14 дни, след което следва да се подпише предварителен договор.

Какво трябва да знаете, ако искате да купите този имот?

1. Голяма част от проектите за апартаменти ново строителство, които предлагаме, са без комисиона за купувача. Обикновено това е посочено в презентацията на самия проект. Въпреки това попитайте агента за контакт, дали дължите комисиона за конкретния имот.

2. В обявената цена на имота не са включени комисионното възнаграждение на TRUSTCONSULT (когото такова е дължимо) и държавните разходи по сделката (местен данък, нотариални такси и такса към Агенцията по вписванията, които (данък и такси), възлизат общо на около 3,5 - 4,0% от стойността на имота.

3. Обичайното комисионно възнаграждение, което дължите при покупка на имот е 3% (без ДДС) от продажната му цена, но не по-малко от 1000 евро се заплаща при подписване на предварителния договор за покупко-продажба.

За консултация във връзка с изчисляване на разходите по сделката, можете да се свържете с нас.

3. Можете да получите безплатна консултация за избора на най-подходящия за Вас имот, като се свържете с нас и се договорите за среща.

4. Тук можете да видите практическите съвети на НАП при наемане, покупка и продажба на недвижими имоти.